Závislosť

Závislosť v širšom ponímaní je stav totálnej pripútanosti k objektu, veci, deja alebo situácie. Z toho je zrejmé, že tento stav nieje tak úplne neznámy nikomu z nás. Aj keď len dočasne, väčšinou v období životných kríz, keď nemôžeme opustiť nejaký cieľ pre jeho veľkú hodnotu, ktorú pre nás má.

To, čo rozhoduje o úspešnom vyriešení krízového obdobia, je následné prekročenie a obohatenie každého z nás pri skončení krízy. Kríza v našom živote nieje len v našom živote, v ktorom sme na základe ťažkého deja konfrontovaný s príčinami, ktoré k tomu viedli, a je pred nami otázka, čo ďalej.

Taký obyčajný užívateľ drog, vzhľadom k veku, ale i k povahe užívania drog, od otázok skôr uniká, než by sa im postavil tvárou v tvár. Preto aj budúcnosť, ku ktorej smeruje ho nepresahuje, a tak jeho kríza je z hľadiska jeho životných cieľov beznádejná. Surfuje na vlastnej slasti alebo utrpení a jeho základným cieľom je získať čo najviac slastných pocitov a čo najmenej tých druhých, útrpných. Postupne sa jeho motívy menia a najdôležitejšie je v ďalších fázach, keď je už pripútaný k drogám vyhnúť sa utrpeniu (abstinencii).

Príčiny vzniku závislosti

Závislosť – opakované užívanie psychoaktívnych látok v takej miere, že užívateľ je periodicky alebo dlhodobo intoxikovaný, pociťuje nutkanie pokračovať v užívaní, má veľké ťažkosti pri skončení

Druhy závislostí:

 • fyzická
 • psychická
 • sociálna

Model šiestich ciest užívania drog podľa Silbereisena

 1. užívanie náhrady
 2. úmyselné porušovanie noriem
 3. užívanie vkríze
 4. hľadanie cesty krevesníkom
 5. výraz osobného štýlu
 6. demonštrácia vlastnej osobnosti

Rizikové faktory:

 • spoločenské – lokalita, zvýšená kriminalita, stres, tolerancia
 • individuálne – alkohol v rodine, zlá výchova, asociálne správanie, nedostatok lásky

Príčiny – zvedavosť, dobrodružstvo

Fázy vzniku závislosti

1. počiatočné (euforické) štádium:

ľahké zadováženie si drogy
odstránenie obáv, napätia, opojenie
pocit „rozšíreného vedomia“

2. kritické (varovné, návykové) štádium:

zvyšovanie tolerancie, potreba zvýšenia dávky
poruchy sebahodnotenia (odmietanie varovných signálov blízkych ľudí)
príležitostné komplikácie v škole, rodine, partii
finančné, časové, motivačné zmeny v režime dňa

3. vlastné štádium závislosti:

výrazné zmeny v osobnosti (kriminalita a pod.)
viditeľné zdravotné problémy (abstinenčné príznaky, nespavosť, chudnutie)
strata kontroly nad užívanými dávkami (zvyšovanie tolerancie)
problémy pri výkone (škola, šport, brigáda)

4. konečné (terminálne) štádium:

celkový úpadok osobnosti (strata životnej motivácie)
výrazné zvýšenie tolerancie voči droge (zvyšovanie dávok)
vážne zdravotné problémy, duševný úpadok
spoločenská izolácia

Niektoré druhy patologických závislostí

Workoholizmus – závislosť na práci

Typy závislých na práci

 • velikár – chce byť obdivovaný pracovnou skupinou
 • dobrák – pracuje, aby bol užitočný, necháva sa zneužívať
 • pedant – cení si poriadok, disciplínu
 • rozpoltec – zahlbený do seba
 • štartér – neznáša nudu
 • šprt – snaží sa aby sa zapáčil

Varovné signály – únava, bolesti hlavy, prejedanie sa, vredy, alergie, problémy žalúdka, poruchy spánku, problémy v rodine, pokles energie, výkonnosti

Iné závislosti – na počítači, na internete, mobilný telefón, na sexe

Patologické hráčstvo

Hazardná hra – môže vyvolať rôzne poruchy osobnosti. Gambler – hráč miluje časté riziko, hra absorbuje väčšinu jeho záujmov, hráč je neschopný prestať hrať, riskuje vysoké finančné čiastky. Patrí medzi návykové a impulzívne poruchy.

Druhy hazardných hier – automaty, kasína, stieracie žreby, karty

Na vzniku závislosti sa podieľajú biologické faktory – skôr muži ako ženy, psychologické faktory, sociálne faktory, vplyv masmédií

Štádiá rozvoja patologického hráčstva:

 • vyhrávacie
 • prehrávacie
 • strata kontroly

Prevencia:

 • primárna – udetí, ktoré s tým ešte neprišli do styku, u jednotlivca, v rodine, v škole, u zamestnávateľa
 • sekundárna – čiastočná závislosť – cieľ – včasné zistenie
 • terciárna – prešli už cez liečbu – resocializačný proces, poradne, krízové centrá, linky telefónnej pomoci, detoxikačné centrá, socioterapeutické kluby, verejná sociálna práca, postpenitenciárna starostlivosť