Prevencia

  1. primárna – znamená, konať tak, aby k určitému neblahému spoločenskému javu nedochádzalo – teda predchádzať jeho vzniku, potlačiť ho v jeho zárodku, nedať mu príležitosť. Pre také spoločenské javy, medzi ktoré patrí aj zneužívanie drog, sa často používa obraz plávajúceho ľadovca. Lekári, psychológovia, sociálny pracovníci, polícia a iní, zachytávajú iba to, čo je nad povrchom, teda to, čo je už zjavné, čo sa už zviditeľnilo. Je však zrejmé, že pod týmto viditeľným vrcholom je ďaleko mohutnejšia vrstva skrytej patológie a zároveň aj potenciálnej patológie teda toho, čo je iba pripravené stať sa viditeľným, ak budú podmienky priaznivé. Táto potenciálna patológia neexistuje zatiaľ reálne – je iba možná je v určitom latentnom stave, v ktorom čaká na svoju príležitosť. Má zatiaľ formu „rizika“, ktoré sa môže premeniť na zneužívanie drog, ale takisto aj nemusí. Zabraňovanie, aby k takémuto riziku vôbec dochádzalo sa hovorí primárna prevencia.
  2. sekundárna – zachytávanie zjavných prípadov zneužívania drog. Ak k pravidelnému braniu drog dochádza, objavujú sa postupne prvé, sledovateľné príznaky, ktoré sa dajú rozoznať. Táto fáza patrí do sekundárnej prevencie. Ide vlastne o včasné vyhľadanie závislého a jeho terapeutickú liečbu zameranú na abstinenciu od návykových látok.
  3. terciálna – Pokiaľ nie je možné presvedčiť, motivovať alebo priviesť jedinca k abstinencii resp. k liečbe zameranej na abstinenciu od návykových látok, musia nastúpiť prístupy, snahy, ktoré by prinajmenšom zmiernili škody, ktoré pokračujúce užívanie drog so sebou prináša. Niekedy sa práve takýmto spôsobom podarí naviazať so závislým klientom dobrý terapeutický vzťah, na základe ktorého môže byť neskôr ochotný prijať napr. substitučná liečba metadonom u závislých na opiátoch, poskytovanie čistých injekčných striekačiek a ihiel závislým na drogách, aby sa znížilo riziko, že si budú ihly požičiavať a šíriť tak HIV/AIDS, žltačku. V terciálnej sfére ide teda o starostlivosť, a nie o liečbu.