Slovensko proti drogám
Pražská 11
811 04 Bratislava
Email: slovenskoprotidrogamoz@gmail.com