Aj organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí bojujeme proti závislosti na návykových látkach.
Využi efektívne svoj voľný čas !