Droga je psychotropná látka, ktorej používanie môže viest k drogovej závislosti

Základné rozdelenie drog

Mäkké drogy


Marihuana – tiež poznáme pod názvom konope je rastlina a používa sa v troch hlavných formách. Najbežnejší druh sa nazýva živica, ktorá je k dispozícii ako pevné a tmavé kusy alebo bloky. Menej bežné sú listy a steblá tejto rastliny, nazývaná ‚tráva‘. Tretím druhom je konopný olej.

Hašiš –   je v skutočnosti samotná živica získaná z konope, obsah účinných látok je až 40%.do tela sa dostáva rôznymi spôsobmi. Je možné ho jesť ako sladkú či slanú látku, piť v čaji alebo ďalších nápojoch či fajčiť.

Kokový čaj – Čaj, ktorý je populárny hlavne v Južnej Amerike, je vyrábaný z listov koky, ktorá je takisto zdrojom pre výrobu kokaínu.

Káva a čaj – tzv. spoločenská droga. Káva aj čaj obsahujujú kofeín, ktorý stimuluje centrálny nervový systém a spôsobuje zvýšenie srdcovej činnosti i krvného tlaku. Kofeín patrí medzi alkaloidy.

Tvrdé drogy


Extáza – je najrozšírenejšia spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. Pilulky extázy majú dvojaký účinok: na jednej strane pôsobia (pri nižších dávkach) povzbudzujúco, na druhej však vyvolávajú (pri vyšších dávkach) pseudoilúzie a pseudohalucinácie, ovplyvňujú vedomie a vnímanie.

Heroín – Heroín sa vyrába z morfínu, ktorý je jedným z liekov, ktoré sa pripravujú z makovicového ópia. Užíva sa vpichom alebo fajčením, spôsobom známym ako ‚naháňania draka‘.

Kokaín – Kokaín je biely prášok získaný z listov rastliny koka, ktorá rastie predovšetkým v Južnej Amerike. Obvykle sa užíva šňupaním prášku hore do nosa. Crack nie je iná droga, ale návykovější forma kokaínu. Crack, tiež nazývaný ‚rock‘, ‚stone‘ alebo ‚free-base „, sa zvyčajne fajčí. Kokaín sa niekedy prijíma vpichom alebo ústami

LSD – LSD sa obvykle dodáva v tenkých tabletkách známych ako ‚bodky‘ alebo ‚tabuľky‘, alebo na malých štvorcoch z papiera alebo lepenky. Na tabletkách sú zvyčajne obrázky alebo logá. Tabletky sa prehĺtajú.

Lysohlávky -Lysohlávka je halucinogénna huba, ktorá rastie voľne. Môžete ich jesť surové, uvariť alebo aj vylúhovať v čaji. Lysohlávky spôsobujú halucinácie, rôzne vízie, duševnú pohodu. Pri dlhodobom používaní môže dôjsť až k poškodeniu mozgu a k silným depresiám.

Morfín – Morfín, poznáme aj podľa pomenovania morfium. Primárne použitie morfínu je v lekárstve. Ide o silné analgetikum, čo je liečivo utišujúce bolesť. Je zneužívaný ako droga alebo ako surovina pri výrobe heroínu.

Pervitín – je droga, ktorej pôvod je český. Ide o kryštalický metamfetamín – rýdzo synteticky (umelo) vyrobený. Základom pre výrobu bývajú bežne dostupné lieky proti chrípke . Metamfetamín sa vyskytuje vo forme prášku alebo kryštálu a jeho farba je biela. Býva užívaný najčastejšie šňupaním, fajčením alebo vnútrožilovo aplikácií injekčnou striekačkou.

Toluén – inhalačná droga voľne dostupná v obchodoch. Je to jedna z najagresívnejších prchavých látok.  Je lacnejší ako alkohol, alebo drogy. Aj preto je mimoriadne rozšírený medzi chudobnými a neraz mu podľahnú deti. Pri užívaní toulénu dochádza ku ťažkému poškodeniu mozgu, ktoré narozdiel od niektorých iných drog, nie je možné ani dlhodobou abstinenciou zvrátiť

Rozdelenie závislostí na drogách a ich dôsledky

Alkoholizmus


Pri pití alkoholických nápojov si niektorí ľudia neuvedomujú, že neukoja iba smäd nápojom, ktorý im chuťovo vyhovuje, ale že si i pestujú tím návyk na väčšiu alebo menšiu pravidelnú konzumáciu alkoholu. Závislosť na alkohole je zmesou choroby a nedisciplinovanosti. Ide o chorobu, ktorá život deformuje a skracuje. Pod alkoholizmom rozumieme akékoľvek požitie alkoholu, ktoré spôsobuje škodu jednotlivcovi, spoločnosti alebo obom. Alkohol je v súčasnosti u nás a v mnohých iných štátoch legálna droga.

Človek prechádza pri vývoji závislosti na alkohole štyrmi etapami:

 1. iniciálna etapa rozvoja (počiatočná): človek, ktorý pije alkohol si začína uvedomovať, že mu pitie prináša niečo prijemné. Najprv si myslí, že príjemný stav je vyvolaný okolnosťami pitia, ale neskôr spozná, že to pôsobí alkohol. Účinok vyhľadáva stále častejšie, nemusí však dochádzať kťažkej opilosti. Postupne je potrebné stále väčšie množstvo alkoholu, aby sa dosiahol taký istý účinok
 2. prodromálna etapa rozvoja (varovná): človek už aktívne vyhľadáva alkohol. Uvedomuje si, že pije inak ako druhí. Niekedy sa objavujú „okná“, keď si na druhý deň nepamätá na niektoré časové úseky.
 3. kruciálna etapa rozvoja (rozhodná): akonáhle sa napije alkoholu musí piť ďalej. Táto záležitosť končí opilosťou. Tieto opilosti sa opakujú. Skúša ale vurčitých obdobiach abstinovať, ale k alkoholu sa znovu vracia.
 4. terminálna etapa rozvoja (konečná): túžba po alkohole je taká veľká, že sa závislý opije behom dňa avydrží piť niekoľko dní. Objavujú sa príznaky alkoholovej abstinencie – keď nemá závislý alkohol, cíti sa veľmi zle po telesnej a duševnej stránke a musí znovu piť, aby sa cítil lepš Pre človeka závislého od alkoholu je najdôležitejšie to časové obdobie, keď po zahájení pitia stúpa hladina alkoholu v krvi, kde je postupne zaplavený nervový systém.

Štádiá opilosti:

 1. prvé štádium – vzniká učloveka stav spokojného a rovnomerného rozpoloženia mysle. Zvyčajne sa to prejavuje aj navonok veselým výrazom na tvári, živou mimikou, výrečnosťou a smiechom. Človek ľahko a rád uzatvára priateľstvá, dostavuje sa u neho zvýšený pocit sebavedomia, dojem, že by ľahko prekonal všetky životné problémy. A práve tento stav, v ktorom sa ľudia cítia znamenitými a schopnými, je často najsilnejším popudom, že človek siaha po alkohole a považuje alkohol za útechu v šťastí aj nešťastí.
 2. druhé štádium – pijúci človek sa stáva nekritickým, netaktným, začína kričať, spievať, nedbá na okolie. Jeho chovanie ajednanie je impulzívne, nepremyslené. Takí ľudia už strácajú schopnosť počúvať druhých, nevedia kontrolovať svoju reč, ich tvár červenie, tep stúpa nad 100 tepov za minútu. Pohyby sú neusporiadané, opitý ľahko zhodí pohár, má závrate, pri chôdzi sa tacká vidí dvojmo.
 3. tretie štádium – po ťažkej akútnej otrave alkoholom sa dostavuje únava, spavosť, často zvracanie. Tvár stráca svoju červeň a zbledne. Pri veľkých dávkach alkoholu sa opilosť podobá narkóze: dochádza k úplnému bezvedomiu, necitlivosti a mimovoľnému močeniu. Svalstvo je uvolnené, tep mäkký, dýchanie pomalé, zornice normálne alebo rozšírené, na svetlo nereagujú. Niekedy je človek zmätený, blúzni, metá so sebou. V ťažkých prípadoch a pri nedostatočnej pomoci môže zomrieť aj následkom ochrnutia tzv., dýchacieho centra v predĺženej mieche.

Nadmerné pitie alkoholu môže poškodiť mozog, pečeň, žalúdok, podmieňuje vznik depresií. Požitie nadmernej dávky spôsobuje akútnu otravu, aj so smrteľnými následkami. Príznaky intoxikácie sa prejavujú na druhý deň nepríjemnými stavmi. Vážne sú tiež spoločenské a sociálne dôsledky užívania alkoholu – jeho nadmerné užitie spôsobuje rozbitie rodín, zneužívanie detí, sexuálne násilie, požiare, dopravné nehody a množstvo fyzických a organických psychických chorôb.

Tabakizmus


Tabakom sa nazýva akýkoľvek prípravok vyrobený z usušených listov rastliny tabak virgínsky. Obvykle sa fajčí vo forme cigariet alebo cigár, môže sa tiež žuvať, jesť a šňupať. Má vysoký návykový potenciál, najmä pri fajčení. V súčasnosti podľa prieskumov fajčí na Slovensku asi každý štvrtý človek. Fajčiar vie, že až 95% rakoviny pľúc, ako aj 20 – 25% srdcovocievnych chorôb je spôsobených fajčením, ale fajčí ďalej. Cigaretový dym môže vyvolávať u navyknutých príjemné pocity a na krátky čas zlepšenie koncentrácie. Jeho zhubné pôsobenie sa prejavuje až po čase, a navyše medzi tým vzniká na nikotín návyk. Cigaretový dym obsahuje množstvo škodlivých látok, predovšetkým decht a oxid uhoľnatý a takéto užívanie spôsobuje množstvo predčasných úmrtí, najmä na choroby srdca a rakoviny pľúc. Na Slovensku zomiera na choroby súvisiace s fajčením ročne asi 20 tisíc osôb. Život fajčiarov sa skracuje celkove o 8 – 10 rokov (priemerne o päť minút pri vyfajčení jednej cigarety). Okrem rakoviny pľúc s fajčením súvisia aj zhubné nádory ústnej dutiny, hltana, pažeráka a horných partií žalúdka, ďalej zhubné nádory močového mechúra, obličiek, slinivky brušnej, hrubého čreva, konečníka a u žien krčka maternice.

Tlmivé látky – sedatíva


Sedatíva/Hypnotiká

Skupina antidepresívnych liekov so schopnosťou odstraňovať úzkosť a privodiť upokojenie a spánok. Môžu znížiť sústredenie, pamäť a koordináciu. Častými účinkami je aj nesúvislá reč, potácavá chôdza, ospanlivosť, sucho v ústach, náladovosť. Abstinenčné príznaky môžu byť veľmi ťažké a môžu sa vyskytnúť už po pár týždňoch mierneho užívania. Vyskytuje sa úzkosť, podráždenosť, nespavosť, nevoľnosť, zvracanie, zrýchlený tep, triaška, delírium. Dlhodobé užívanie môže spôsobiť poruchy pamäte, verbálneho a neverbálneho učenia.

Barbituráty

Látky so silným tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu. Účinkujú podobne ako alkohol. Pri dlhodobejšom užívaní alebo pri prekračovaní predpísaných dávok sa pomerne rýchlo vyvíja psychická i fyzická závislosť. Nakoľko ich toxická koncentrácia sa veľmi nelíši od tej, ktorá sa používa na terapeutické účely, je u nich vysoké riziko predávkovania so smrteľným následkom, najmä pri ich kombinovaní s alkoholom, ale aj s liekmi proti alergiám.

Opiáty


Názov ópium pravdepodobne pochádza z gréckeho slova opion – maková šťava. Ópium je vlastne zaschnutá šťava z nezrelých makovíc. Získava sa jemným narezaním vonkajšieho povrchu makovice a zozbieraním vytečeného mazu počas nasledujúcich dní. Ópium sa musí najskôr upraviť špeciálnym spôsobom na tzv. čandu, čo je polotekutá belavá látka s charakteristickým zápachom po zatuchnutom maku. Získava sa opakovaným preváraním, filtráciou a zahusťovaním vodného roztoku ópia. Táto droga sa fajčí pomocou špeciálnych fajčiarskych súprav. Menej často sa surové ópium primiešava k tabaku do cigariet. Ópium sa fajčí pomaly, krátkymi vdychmi. Ópium môže znižovať bolesť, vyvolávať eufóriu, alebo, vo vyšších dávkach spôsobovať omámenosť, kómu, alebo problémy s dýchaním.

Morfium

Je kryštalický bezfarebný prášok, ktorý má silné protibolestné účinky. Pôsobí prakticky na všetky systémy ľudského organizmu. Podstatne znižuje schopnosť odstraňovania prachu a hlienu z priedušiek. Preto sa u morfinistov veľmi často vyskytujú zápaly pľúc a priedušiek. Morfium taktiež bráni pohybu vajíčka cez vajíčkovody do maternice. Morfinistky majú často poruchy menštruačného cyklu a stávajú sa neplodnými. Morfinista býva veľmi vychudnutý, trasie sa, má voskovo bledú pokožku, zúžené zrenice na veľkosť špendlíkovej hlavičky a na jeho tele sú dosť viditeľné vpichy po ihliach, najmä na vonkajšej strane stehien, predlaktí, bruchu a inde.

Heroín

Široko užívaná opiátová droga. Môže sa užívať fajčením, šňupe sa, inhaluje cez alobal, vstrekuje injekčnou striekačkou. Používa sa ako omamný prostriedok, zatiaľ čo ostatné opiáty sa využívali a využívajú aj v lekárstve, najmä na utlmenie bolesti. Heroinisti trpia nechutenstvom, uprednostňujú sladké jedlá pred mäsitými, chudnú. K typickým prejavom pravidelného užívania heroínu patrí efektívna labilita, útlm aktivity, strata záujmov, zníženie libida, zníženie konzumácie alkoholu, časté úzkostné a depresívne stavy. Užívanie heroínu v tehotenstve priamo poškodzuje plod. Heroín oslabuje imunitu ľudského organizmu, a tak sa u heroinistov veľmi často objavujú infekcie. Tým, že postihnutí často používajú spoločné striekačky, zanesené vírusy a baktérie môžu viesť k zápalom všetkých orgánov. Postihnutí často ochorejú na tuberkulózu, AIDS, hepatitídu C.

Účinky opiátov všeobecne: v začiatkoch, pri malých dávkach sa vyskytuje eufória, dobrý pocit, uvoľnenosť a letargia, závraty, slabosť, ľahostajnosť, neschopnosť sústrediť sa, zvýšené močenie, nevoľnosť, dávenie. Akonáhle sa dávky začnú zvyšovať pridá sa ospanlivosť, pomalé a plytké dýchanie, znížený krvný tlak. Celkom zúžené zreničky, studená a vlhká koža, svalové zášklby, spomalené dýchanie, hlboký spánok, slabé až chýbajúce reflexy, opuchy pľúc – to všetko sú príznaky predávkovania.

Stimulačné drogy


Kokaín

Vyrába sa z koky – kokainovník obyčajný. Kokaín ako droga sa vyskytuje vo forme jemného bieleho alebo šedobieleho prášku. Ďalšia s príbuzných drog z tejto skupiny je crack – je to kokaín spracovaný s amoniakom alebo ihličitanom sodným, takže sa dá fajčiť. Crack vyzerá ako malé vločky alebo kamienky. Dá sa fajčiť, vdychovať, vstrekovať. Bez ohľadu na spôsob užívania existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku psychologickej závislosti. Fajčenie cracku alebo pichanie kokaínu predstavuje rýchlu dráhu do mozgu a rýchle dostavenie intenzívnych príjemných pocitov. Kokaín dodáva falošný pocit eufórie a ilúziu činorodosti a nabitia energiou. Kokaín je vysoko návyková látka. Medzi účinky patria rozšírené zreničky, smrkania alebo nádcha, potenie, bledosť, náladovosť, spánok cez deň, bdelosť v noci. Neskôr chrapľavý hlas, kašeľ, zápcha, krvácanie z nosa, kŕče, strata hmotnosti. Ďalej depresie a samovražedné pokusy. Predávkovanie sa javí delíriom, kŕčmi, bezvedomím a niekedy končí smrťou. Abstinenčné príznaky – únava, depresie, nepokojný spánok.

Extáza

Je umelo vyrobená látka MDMA, ktorá bola uvedená na farmaceutický trh ako liek potláčajúci chuť do jedla. Nikdy sa však na tieto účely nepoužívala. Predáva sa zvyčajne na diskotékach na podporenie zábavy. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme tabletky, často s odtlačkami rôznych vzorov. Užíva sa obvykle orálne, občas injekčne. Účinky nastupujú 20 až 60 minút po užití drogy. Odbúrava všetky zábrany, hlad, stres, ospalosť, povzbudzuje komunikatívnosť a dobrú náladu. Dodatočne navodzuje pocit nesmierneho šťastia a odbúrava aj sexuálne zábrany. Droga zjavne pôsobí na mozog. Objavujú sa ťažké úzkostné stavy, panické záchvaty. Niektorý užívatelia extázy trpia okrem toho pocitmi odcudzenia a nereálnej existencie.

Konope a jeho produkty


Marihuana a hašiš sú dve podoby tej istej rastliny – konope siate. Marihuana a hašiš sa najčastejšie fajčia ako cigareta alebo v malých drevených fajkách. Dym z cigariet sa zhlboka vdychuje, fajčiar zadržiava dych, aby účinná látka zostala čo najdlhšie v pľúcach. Jednorázové podanie marihuany či hašiša nemá vážnejšie zdravotné následky, no čím sa dávky zvyšujú, tým sa následky ohrozujúce zdravie stupňujú. Pri užívaní nízkych dávok sa postupne uvoľňujú zábrany, dochádza k celkovému uvoľneniu, pocitu spokojnosti, užívateľ sa stáva buď zhovorčivým alebo naopak mlčanlivým a utiahnutým, má sucho v ústach. Najdôležitejšou komplikáciou je výskyt psychických porúch. Nastupujú poruchy vnímania. Pri vyšších dávkach sa rozvíjajú zrakové a sluchové pseudoilúzie, pseudohalucinácie až pravé halucinácie. Abstinenčné príznaky sa prejavujú silnou túžbou po droge, dráždivosťou, úzkosťou, nechutenstvom, bolesťami hlavy. Predávkovanie sa prejavuje zákalom vedomia, problémami s dýchaním, motorickými poruchami koordinácie prípadne kŕčmi.

Halucinogénne drogy


Meskalín – získava sa z rastlinky nazývanej kaktus pexotl, no dá sa vyrobiť aj synteticky. Psilocybín sa získava z huby – Lysohlávka česká. Halucinogénom sa tiež niekedy hovorí aj umelé drogy a môžeme medzi ne zaradiť aj látky ako: DMT, MDA, STP… a samozrejme najznámejší spomedzi halucinogénov LSD. Na čiernom trhu sa vyskytuje v troch hlavných formách: impregnované papieriky, malé želatínové guľôčky alebo plátky, alebo v malých tabletkách.  Obvykle sa užíva orálne, občas aj injekčne. Očakávaný účinok je zmena myslenia, nálad a zmyslového vnímania, najmä v oblasti vizuálnych efektov, zvukových vnemov a dotykového vnímania, pocity empatie a zvýšená komunikatívnosť. Negatívne účinky zahŕňajú úzkosť, závraty, strata orientácie, paranoja, zvýšené riziko poranenia.

Nezvyčajnou drogou z hľadiska účinku (jej účinky sa môžu presne podobať účinkom všetkých ostatných kategórií drog súčasne) je PCP – fencyklidín – anjelský prášok. Nízke dávky pôsobia veľmi povzbudzujúco, vedie k omamným stavom s pocitom všemohúcnosti, halucináciám a strate zmyslu pre realitu. Zvyšuje činnosť srdca a krvný tlak, no zároveň môže pôsobiť ako sedatívum. Je to celkom nepredvídateľná droga, vždy a na každého pôsobí inak. Medzi vedľajšie účinky PCP patrí nevyspytateľné a čudné správanie, ktoré môže vyvrcholiť násilnosťami.

Inhalačné látky


Do tejto skupina patria rôzne látky. Jednak sú to uhľovodíky, ktoré sa ďalej podľa chemického zloženia rozdeľujú: alifatické (bután, propán), aromatické (toluén), miešané (benzín, éter) a halogénizované (chloroform), patria sem aj lepidlá (kontaktné, stolárske, na lepenie pneumatík), aerosóly (dezodoranty, osviežovače vzduchu, farby, lak na vlasy), a iné (farby, riedidlá, lak na nechty, acetón). Ich nebezpečenstvo spočíva okrem iného v ľahkej dostupnosti – vzhľadom na praktické využívanie v rôznych oblastiach. Medzi spôsoby zneužívania patrí vdychovanie výparov z tekutiny naliatej do plastových sáčkov pritisnutých na ústa a nos, či priamo natiahnutých na hlavu. Po ich užití sa prejavuje eufória, pocit neohrozenosti, po vyšších dávkach nastanú zmeny vnímania a desivé halucinácie, nevoľnosť a zvracanie, kŕče, kóma, poruchy srdca. Pri chronickom užívaní: strata farbiva okolo nosa a úst, vredy v ústach alebo v nose, chronický zápal horných dýchacích ciest.

Spoločné riziká zneužívania návykových látok

 1. spoločným rizikom drog podávaných pichaním priamo do žíl je možnosť ťažkej otravy, zanesenie infekcie do tela, prenos žltačky a AIDS
 2. ďalším spoločným rizikom je predávkovanie. To môže nastať i u ľudí, ktorí nie sú na droge závislí a len s drogou experimentujú
 3. človek, ktorý berie drogy, zaostáva za vrstovníkmi, čo sa týka vzdelania, sociálnych zručností a pracovných návykov
 4. väčšina škodlivých návykových látok, ak sú používané v tehotenstve poškodzuje plod
 5. horšie sústredenie a pamäť
 6. podráždenosť a nervozita, keď človek drogu nemá
 7. problémy s rodičmi, v škole, v práci
 8. a samozrejme je to aj vznik závislosti

Prečo nikdy neber drogy!

– drogy poškodzujú zdravie

– drogy spôsobujú psychickú a fyzickú závislosť

– drogy spúšťajú neprejavené psychické choroby

– drogy ovplyvňujú psychický vývoj

– drogy vedú mino zákon

– drogy posúvajú hranice vnímavosti