Naším cieľom z právnej stránky je represia, ambícia podieľania sa na tvorbe zákonov v súvisiacich s drogovou závislosťou a
efektívnejším bojom s drogovou kriminalitou, zabezpečovanie účinných mechanizmov a osvety na predchádzanie užívania drog a zabrániť obchodovaniu s nimi.

Bojovať za zmenu zákonov tak, aby boli postihovaní tí, ktorí parazitujú na nešťastí narkomana a za efektívne liečebné a socializačné procesy pre drogovo závislých. Postaviť respektíve zabezpečiť centrá pomoci v krajských mestách. Začať pilotným projektom, kde bude takzvaná pracovná terapia, oboznamovať občanov s tým, že sa netreba báť hlásiť všetky podozrivé aktivity, či už susedov alebo na ulici. Často krát majú ľudia obavy z podobných hlásení, kvôli vypočúvaniu polície a následného podozrievaniu.

Slovensko proti drogám spolupracuje s políciou, chce aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy, ale aj vykonávacích predpisov, ktoré budú prispievať k postupnému eliminovaniu drogovej scény a rapídnemu zníženiu počtu drogovo závislých. Chceme zabezpečiť kontrolné mechanizmy.

Slovensko je do značnej miery tranzitná krajina, ale máme tu aj užívateľov tvrdých drog, medzi ktorými sú už aj maloletí. Tomu je dôležité úplne zamedziť.

Zriadiť linku pomoci, kde nás môžu ľudia kontaktovať a my budeme za súčinnosti so psychológmi, psychiatrami, políciou a občianskymi aktivistami problémy riešiť. Chceme zabezpečiť zbierky na pomoc takto postihnutých občanov. Je potrebné narkomanov oddeliť, naučiť ich strateným pracovným a hygienickým návykom a vytvoriť možnosti na ich opätovnú socializáciu a zaradenie sa do „normálneho“ života.