Slovensko proti drogám

Občianske združenie Slovensko proti drogám vzniklo za účelom pomoci ľuďom závislým na užívaní drog, najmä po psychologickej stránke. Podpora postihnutej osoby a pomoc s vyhľadaním liečby sú prvým krokom pomoci. Základom a naším hlavným cieľom je, aby sa závislosti na užívaní návykových látok včas predchádzalo, hlavne v obdobiach dospievajúcich mladistvých. Našim cieľom je tiež uplatňovať komplexný, vyvážený a koordinovaný prístup, s dôrazom na spoločnú zodpovednosť celej spoločnosti, riešenie úloh spojených s bojom proti drogovému nebezpečenstvu. Naše základné úlohy a činnosti združenia sú:

Pomoc

Poskytovať pomoc drogovo a inak závislým osobám a ich blízkym

Programy

Vypracovanie programov a spolupráca na projektoch pomoci osobám patologicky závislým
alebo ich príbuzným

Vzdelávanie

Zvyšovanie vzdelania, odbornosti, informovanosti cieľových skupín o patologických závislostiach a ich škodlivých následkoch

Podpora

Podpora ľudí, ktorí majú problém s drogami a inými závislosťami, vytváranie vhodného prostredia
na vzájomnú komunikáciu a spoločné riešenie problémov spojených s drogovou problematikou

Spolupráca

Spolupráca so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi
ako aj zložkami policajného zboru na využití potenciálu združenia, za účelom odhaľovania drogovej kriminality a kriminality spojenej s inými závislosťami.

Podporte nás

PRÍSPEVKOVÉ PLATBY

Ak chcete dobrovoľne prispieť, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na náš bankový účet:

IBAN SK09 8330 0000 0028 0047 2187

                                        

 

Všetkým vopred ďakujeme!