Organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí chceme bojovať proti drogám a závislostiam a preto využi efektívne svoj voľný čas robíme to pre teba.