Úvod

Občianske združenie Slovensko proti drogám sme založili za účelom pomoci postihnutým drogami najmä
po psychologickej stránke.

Zo všetkých síl sa snažíme podporovať vyhľadávanie liečby, drogovo závislých, nechceme však ostať
len na rovine pomoci a zachraňovania. Základom a naším hlavným cieľom je, aby sa závislosti na drogách predchádzalo a to v čo najväčšej miere.